Tài chính- đầu tư

Nghệ An công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7/2022

Nghệ An công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7/2022

Thanh Nga Thanh Nga - 12:26, 15/08/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChỉ số giá của 2 loại vật liệu xi măng và gạch xây có sự chênh lệch khá lớn giữa vùng 1 và vùng 3, theo công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7/2022 tỉnh Nghệ An.

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An vừa công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7/2022, xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng: công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công tình giao thông và công trình thủy lợi.

Chỉ số giá xây dựng phân theo 3 vùng: Vùng 1, gồm TP Vinh, thị xã Cửa Lò, các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn, Đô Lương, Yên Thành và Diễn Châu; Vùng 2, gồm thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai, các huyện Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và Anh Sơn; Vùng 3, các huyện Quỳnh Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn.

Bộ chỉ số giá xây dựng bao gồm các loại chỉ số: Chỉ số giá xây dựng theo loại công trình; chỉ số giá phần xây dựng; các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí (gồm: chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình, chỉ số giá máy và thiết bị thi công xây dựng công trình); chỉ số giá của một số vật liệu chủ yếu.

Trong đó, các chỉ số giá của thép xây dựng, vật liệu tấm lợp, nhựa đường, vật tư ngành điện và xi măng của vùng 1 so với năm gốc 2020, lần lượt là: 145,52%; 138,18%; 134,47%; 125,12% và xi măng 123,79%.

Các chỉ số giá của thép xây dựng, vật liệu tấm lợp, nhựa đường, vật tư ngành điện và xi măng của vùng 2 lần lượt là: 145,31%; 140,35%; 133,72%; 125,12% và 119,36%.

Các chỉ số giá của thép xây dựng, vật liệu tấm lợp, nhựa đường, vật tư ngành điện và xi măng của vùng 3 lần lượt là: 143,96%; 125,84%; 133,25%; 125,12% và 108,98%.

Chỉ số giá của cát, đá, gạch xây của vùng 1 so với năm gốc 2020, lần lượt là: 103,97%; 104,8% và 111,79%.

Chỉ số giá của cát, đá, gạch xây của vùng 2, lần lượt là: 105,86%; 103,76% và 104,96%.

Chỉ số giá của cát, đá, gạch xây của vùng 3, lần lượt là: 110.82%, 108,49% và 99,01%.

So sánh chỉ số giá xây dựng của 3 vùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho thấy có sự chênh lệch rõ nét chỉ số giá của xi măng và gạch xây. Ở vùng 1, xi măng tăng tới 123,79% thì ở vùng 3 chỉ tăng nhẹ 108,98%; Gạch xây vùng 1 tăng 111,79% thì vùng 3 thậm chí giảm nhẹ 99,01%.

Ý kiến của bạn