Bất động sản

Nghệ An: Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân

Nghệ An: Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân

Nhã Uyên Nhã Uyên - 17:54, 01/06/2022

UBND tỉnh Nghệ An vừa giao Sở Xây dựng lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ gửi Bộ Xây dựng trước ngày 05/6/2022.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa về việc thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng lập danh mục dự án xây dựng NƠXH, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ gửi Bộ Xây dựng trước ngày 05/6/2022.

Đồng thời, thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục khi cần thiết, trong đó có các nội dung, thông tin công bố bao gồm: Chủ đầu tư dự án; dự án xây dựng NƠXH, nhà ở cho công nhân đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đã được giao đất, cho thuê đất và đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đã được cấp giấy phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng.

Dự án cải tạo chung cư cũ đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, yêu cầu chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai các nội dung cần thiết.

Trước đó, Bộ Xây dựng có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho NƠXH và cải tạo chung cư cũ.

Trong đó, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát chặt chẽ và chịu trách nhiệm về các dự án đề xuất, đảm bảo đúng quy định pháp luật, đồng thời lập báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/6/2022.

 

Ý kiến của bạn