Quy hoạch - kiến trúc

Nghệ An dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tỉnh trong quý III/2022

Nghệ An dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tỉnh trong quý III/2022

Thanh Nga Thanh Nga - 14:26, 02/03/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNghệ An đang tập trung hoàn thiện các báo cáo quy hoạch, tích hợp 49 quy hoạch vào quy hoạch chung.

UBND tỉnh Nghệ An xác định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn 2050 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và đã đưa vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện nay, tỉnh đã phối hợp với đơn vị tư vấn, chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung hoàn thiện các báo cáo quy hoạch, đồng thời tích hợp 49 quy hoạch vào quy hoạch chung.

Dự kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe và cho ý kiến quy hoạch tỉnh trong tháng 3/2022, đầu tháng 4/2022 sẽ xin ý kiến các Bộ, ngành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý III/2022 đảm bảo đúng tiến độ quy định.

Việc cho phép lập đồng thời các quy hoạch đã tạo điều kiện cho các địa phương lập quy hoạch nhanh nhưng lại không đảm bảo tính đồng bộ, tính liên kết giữa các địa phương trong vùng và đồng bộ với quy hoạch quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai lập quy hoạch vẫn còn thụ động nên việc lựa chọn đơn vị tư vấn vẫn còn hạn chế.

Về cập nhật các thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, các địa phương vẫn chưa triển khai đồng bộ, tiếp cận đầy đủ dẫn đến một số khó khăn trong cập nhật thông tin để bảo đảm công tác xây dựng quy hoạch có tính liên kết, thống nhất và đồng bộ.

Ông Nguyễn Đức Trung đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương trong quá trình lập quy hoạch, nhất là phối hợp tham gia ý kiến để đảm bảo tính liên kết, thống nhất giữa quy hoạch các địa phương với quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia.

Đề nghị Bộ KH&ĐT sớm đưa vào hoạt động Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch để thông tin một cách đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời cho công tác lập, thẩm định quy hoạch.

Đối với khung định hướng quy hoạch quốc gia, đề nghị xem xét, bổ sung các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trở thành động lực phát triển trong vùng Bắc Trung Bộ; xác định cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn là một trong các hành lang kinh tế của vùng.

Ý kiến của bạn