nghị định số 32/2015/nđ-cp

  • Xác định chi phí quản lý phù hợp cho Dự án Phát triển TP Cần Thơ

    Xác định chi phí quản lý phù hợp cho Dự án Phát triển TP Cần Thơ

    Sau hơn 6 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị được Thủ tướng cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư, đặt ra vấn đề phải xác định chi phí quản lý Dự án phù hợp khi pháp luật về ĐTXD đã có sự điều chỉnh, bổ sung.