nghị quyết 06-nq/tw

 • Cần liên tục tổng kết thực tiễn về phát triển đô thị trên cơ sở bối cảnh địa phương

  Cần liên tục tổng kết thực tiễn về phát triển đô thị trên cơ sở bối cảnh địa phương

  Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn “Phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2023”, diễn ra ngày 8/11 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, để thực hiện tốt các nhiệm vụ Nghị quyết 06-NQ/TW đặt ra, cần liên tục tổng kết thực tiễn trên cơ sở bối cảnh địa phương, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0.
 • Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị

  Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị

  Trong quá tình phát triển, tỷ lệ đô thị hoá đạt cao nhưng còn thấp so với khu vực, thế giới. Đô thị hoá chưa gắn kết, đồng bộ với công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, cần phải có giải pháp để nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị.
 • 3 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị bền vững

  3 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị bền vững

  Trong chiều 16/11, Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức đồng thời 03 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị bền vững nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Nghị quyết số 06-NQ/TW và triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ.