nghị quyết số 148/nq-cp

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022

  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022

  Ngày 30/11, Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến với điểm cầu trụ sở Chính phủ và các điểm cầu trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • 3 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị bền vững

  3 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị bền vững

  Trong chiều 16/11, Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức đồng thời 03 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị bền vững nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Nghị quyết số 06-NQ/TW và triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ.
 • Phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc trên 50%

  Phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc trên 50%

  Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc trên 50%, đất xây dựng đô thị khoảng 1,9 - 2,3%.