ISSN 2734-9888

Nghiên cứu chế tạo trụ gió bê tông cốt thép tiền chế tại Việt Nam

Nghiên cứu chế tạo trụ gió bê tông cốt thép tiền chế tại Việt Nam

10:18, 24/12/2021

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo trình bày phương pháp tính toán thiết kế, chế tạo các phần tử bê tông cốt thép đúc sẵn của tháp gió thay thế các phân đoạn thép nhập khẩu. Nắm vững thiết kế, chế tạo, lắp ráp và thi công tháp gió bê tông cốt thép trong thực hành.

Ý kiến của bạn