Nghiên cứu, đề xuất thí điểm một số chính sách nhằm phát triển nhà ở công nhân

11:20 23/02/2023
Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành giải quyết các kiến nghị cụ thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cụ thể, về Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất", Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu các kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về các chính sách liên quan đến nhà ở cho công nhân, người lao động, nhà ở cho công nhân thuê trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014.

Đồng thời, Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, cơ quan được giao chủ trì sửa đổi, bổ sung các Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, chồng chéo, khoảng trống của pháp luật trong thời gian chưa sửa các luật liên quan, trình Chính phủ.

Ảnh minh họa: Internet.

Mặt khác, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tổng hợp nội dung đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong quá trình hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi). 

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ lưu ý ưu tiên 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động. Thứ nhất, tăng cường đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ tạo việc làm bền vững, năng suất, chất lượng cao cho công nhân, người lao động thông qua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Tháo gỡ các khó khăn liên quan các thị trường, hợp đồng, đơn hàng của doanh nghiệp đang bị suy giảm; mở rộng thị trường; cùng với đó là nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng cho công nhân đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo.

Thứ hai, tập trung giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động để công nhân "an cư lạc nghiệp". Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo.

Thứ ba, từng bước giải quyết, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe người lao động. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo.

 

Bình luận