ISSN 2734-9888

Nghiên cứu dịch chuyển dân cư đến các tỉnh Đồng Nai và Bình Dương

Nghiên cứu dịch chuyển dân cư đến các tỉnh Đồng Nai và Bình Dương

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo phân tích tác động và giải pháp chủ động trong việc đầu tư các chung cư cao tầng thương mại đáp ứng cho việc dịch chuyển dân cư đến các tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, trong bối cảnh áp lực đô thị hóa tăng cao.

Ý kiến của bạn