ISSN 2734-9888

Nghiên cứu giải pháp ứng xử đối với hiện tượng dịch trượt của gối cầu cao su bản thép cho các kết cấu nhịp dầm giản đơn BTCT DƯL có chiều dài nhịp trung bình

Nghiên cứu giải pháp ứng xử đối với hiện tượng dịch trượt của gối cầu cao su bản thép cho các kết cấu nhịp dầm giản đơn BTCT DƯL có chiều dài nhịp trung bình

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDo có nhiều ưu điểm như cấu tạo đơn giản, dễ lắp đặt, giá thành hạ, tuổi thọ khai thác hợp lý, ngoài ra còn có tính năng giảm chấn, giảm tiếng ồn nên gối cầu cao su bản thép đã và đang được áp dụng rộng rãi cho các kết cấu nhịp cầu BTCT DƯL nhịp nhỏ và trung bình.

Ý kiến của bạn