Nghiên cứu khả năng đầm chặt và kháng cắt của đất gia cường bằng sợi PP

Bài báo tập trung vào ứng xử của đất cát pha sét gia cường bằng sợi PP (Polypropylene). Đất thí nghiệm được tạo từ hỗn hợp 70% cát và 30% bụi và sét, sau đó được phối trộn với sợi PP có ba chiều dài khác nhau (10, 15 và 20mm) ở các tỷ lệ khối lượng khác nhau (0.5, 1, và 1.5%).
Nghiên cứu khả năng đầm chặt và kháng cắt của đất gia cường bằng sợi PP
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bình luận