ISSN 2734-9888

Nghiên cứu sự làm việc của tấm BTCT được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt chịu tác dụng của tải trọng nổ

Nghiên cứu sự làm việc của tấm BTCT được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt chịu tác dụng của tải trọng nổ

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong bài báo, nhóm tác giả sẽ sử dụng công cụ mô phỏng là phần mềm ABAQUS để nghiên cứu ứng xử của tấm BTCT được gia cường bằng vật liệu TRC khi chịu tải trọng nổ, từ đó đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vật liệu này.

Ý kiến của bạn