Pháp luật xây dựng

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu chất lượng công trình không đảm bảo

Bình Định

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu chất lượng công trình không đảm bảo

Xuân Lam Xuân Lam - 15:51, 09/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước quy định pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh, nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kịp thời, để xảy ra sai phạm, không đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có chỉ đạo, tiếp tục yêu cầu tăng cường công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng. Theo đó, thời gian qua, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, được lãnh đạo tỉnh Bình Định quan tâm, chỉ đạo. 

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức 2 hội nghị: Nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công trình giao thông trọng điểm.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Bình Định, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: Các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Bên cạnh đó, một số sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư thiếu tính chủ động, chưa kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Đồng thời, công tác tổ chức đấu thầu vẫn còn tồn tại, hạn chế; công tác xử lý, khắc phục đối với các hư hỏng công trình chưa kịp thời; vẫn còn tình trạng một số công trình nhanh hư hỏng, xuống cấp... Đặc biệt, một số công trình giao thông trên địa bàn tỉnh được đưa vào khai thác, sử dụng trong thời gian vừa qua. 

Nhiều dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định tái diễn điệp khúc "hư hỏng, ổ gà" khi mùa mưa vừa bắt đầu.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn yêu cầu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, cần triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nội dung chỉ đạo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản và Hội nghị triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công trình giao thông trọng điểm, cùng các văn bản chỉ đạo có liên quan.

"Người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước quy định pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh, nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kịp thời, để xảy ra sai phạm, không đảm bảo chất lượng công trình xây dựng theo quy định" - Chủ tịch Bình Định yêu cầu. 

Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng, xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng của các chủ đầu tư. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, giao Sở GTVT chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành giao thông, tổ chức tổng kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý chất lượng công trình giao thông trọng điểm.

Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất về công tác quản chất lượng và an toàn trong thi công xây dựng đối với các công trình giao thông trọng điểm theo quy định.

UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu Sở KH&ĐT chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm (nếu có) trong lĩnh vực đấu thầu. 

Ý kiến của bạn