Người làm nghĩa vụ quốc tế có được giảm tiền sử dụng đất?

07:01 06/07/2024
Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế được giảm 65% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở...
Người làm nghĩa vụ quốc tế có được giảm tiền sử dụng đất?
Ảnh minh họa. Nguồn: INT

Bố của bà Ngọc Huyền (Long An) là cựu chiến binh, thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, có Huy chương Kháng chiến hạng 3.

Năm 2024, bố của bà Huyền xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa thành đất ở nhưng không được giảm tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

Bà Huyền hỏi, bố của bà có thuộc đối tượng được giảm tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất không? Hồ sơ gồm những gì, nộp cho cơ quan nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Khoản 4 Điều 105 Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 30/12/2021 do Chính phủ ban hành quy định đối tượng "người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế" hoặc "người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến" được giảm 65% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước.

Các nguyên tắc giải quyết chế độ được quy định tại Điều 106 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất được quy định tại Điều 107 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Đề nghị bà căn cứ hướng dẫn nêu trên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được xem xét trả lời theo thẩm quyền.

Bình luận