Thị trường

Người mua nhà ở xã hội được vay lãi suất ưu đãi 4,8%/năm

Người mua nhà ở xã hội được vay lãi suất ưu đãi 4,8%/năm

H.Thảo H.Thảo - 18:32, 10/05/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTừ ngày 10/5, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm.

Ngày 10/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 486/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH), xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại NHCSXH áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua NƠXH, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH, khoản 10 Điều 1 của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 4,8%/năm.

Quyết định nêu rõ, NHCSXH chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2023 đến ngày 31/12/2024.

Trước đó, ngày 03/4/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030".

Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm phát triển NƠXH, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong KCN , khu chế xuất.

Đồng thời, đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng số căn hộ NƠXH các địa phương sẽ hoàn thành là 1,06 triệu căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 428 nghìn căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 634 nghìn căn hộ.

Ảnh minh họa: Internet.

Bộ Xây dựng cho biết, qua tổng hợp báo cáo của 60/63 địa phương, đến nay, đã có 507 dự án NƠXH độc lập với tổng diện tích đất hơn 1.375 ha và 533 dự án được xây dựng trên quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại, dự án phát triển đô thị, với tổng diện tích đất hơn 1.983 ha.

Tính đến tháng 3/2023, cả nước đã hoàn thành 307 dự án NƠXH khu vực đô thị, có quy mô xây dựng khoảng 157 nghìn căn với tổng diện tích hơn 7,95 triệu m².

Bên cạnh đó, đang tiếp tục triển khai 418 dự án (bao gồm các dự án đang xây dựng và dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư) có quy mô xây dựng khoảng 432,4 nghìn căn hộ, với tổng diện tích khoảng 22,5 triệu m².

Theo Bộ Xây dựng, chương trình phát triển NƠXH dành cho công nhân KCN, đến nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 126 dự án có quy mô xây dựng khoảng 62,7 nghìn căn hộ, với tổng diện tích 3,13 triệu m². Đang tiếp tục triển khai 127 dự án với quy mô xây dựng khoảng 160,9 nghìn căn hộ, với tổng diện tích 8 triệu m².

Đối với chương trình phát triển NƠXH cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 181 dự án, có quy mô xây dựng khoảng 94,3 nghìn căn hộ với tổng diện tích khoảng 4,81 triệu m². Đang tiếp tục triển khai 291 dự án, quy mô xây dựng khoảng 271,5 nghìn căn hộ, với tổng diện tích khoảng 14,5 triệu m².

Mới đây, ngày 20/4, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu đãi phát triển NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

 

Ý kiến của bạn