Xây dựng & Đời sống

Người nước ngoài có được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng?

Người nước ngoài có được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng?

Trà Vinh Trà Vinh - 07:30, 29/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCá nhân người nước ngoài đã có giấy phép năng lực hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 6 tháng thì giấy phép năng lực hành nghề phải được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận hành nghề.

Giám đốc dự án công ty của ông Trịnh Văn Nhựt (TP.HCM) là người nước ngoài, có chứng chỉ xây dựng được châu Âu công nhận. Ông hỏi, vậy cần thi thế nào, ở đâu, bằng ngôn ngữ gì, để giám đốc này có chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I phù hợp với quy định Việt Nam?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 2, Điều 62 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì:

"Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có giấy phép năng lực hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 6 tháng hoặc ở nước ngoài nhưng thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng tại Việt Nam thì giấy phép năng lực hành nghề phải được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận hành nghề.

Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 6 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 64 Nghị định này".

Ý kiến của bạn