Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam có được đứng tên cùng trên sổ hồng không?

07:00 08/06/2024
Tại điểm c khoản 2 Điều 20 của Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 quy định: Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam thì được sở hữu nhà ở và có quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam.

Bà Trần Mai cho biết, chồng tôi mang quốc tịch Nga, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Vậy chồng tôi có được cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ hồng) và có quyền sở hữu lâu dài như người Việt Nam khi chúng tôi mua chung cư thương mại để ở hay không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại điểm c khoản 2 Điều 161 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định: Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam.

Tại điểm c khoản 2 Điều 20 của Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 có quy định: Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam thì được sở hữu nhà ở và có quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam.

Do vậy, đề nghị Bà đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Do đó, đề nghị Bà liên hệ với Bộ TN&MT để được hướng dẫn cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bình luận