Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ổn định hoạt động

10:40 30/01/2022
Với mục tiêu vận hành ổn định, hiệu quả, bền vững, tuân thủ quy định, luật pháp hiện hành, các Bên đã chấp thuận nguyên tắc tái cấu trúc NSRP do Petrovietnam đề xuất và thống nhất hỗ trợ nguồn lực tài chính ngắn hạn.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ và các bộ, ngành chủ quản, với vai trò là một Bên góp vốn, Petrovietnam đã quyết liệt đàm phán với các đối tác nước ngoài tại Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn (NSRP gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam- Petrovietnam, Công ty Dầu khí quốc tế Cô Oét-KPE, Công ty Idemisui Kosan Nhật Bản-IKC và Công ty Hóa chất Mitsui Nhật Bản-MCI) về chủ trương, nguyên tắc xây dựng phương án tái cấu trúc tổng thể NSRP.

Với mục tiêu vận hành ổn định, hiệu quả, bền vững, tuân thủ quy định, luật pháp hiện hành, các Bên đã chấp thuận nguyên tắc tái cấu trúc NSRP do Petrovietnam đề xuất và thống nhất hỗ trợ nguồn lực tài chính ngắn hạn thông qua gia hạn cơ chế RPA và thanh toán sớm (Early Payment) hợp đồng FPOA để giúp NSRP cải thiện dòng tiền, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian hoàn thiện phương án tái cấu trúc.

Bình luận