Pháp luật xây dựng

Nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng xây trong khu tái định cư có được miễn Giấy phép xây dựng?

Nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng xây trong khu tái định cư có được miễn Giấy phép xây dựng?

Yên Ninh Yên Ninh - 07:02, 27/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng xây dựng ở khu tái định cư hoặc xây dựng ở trên khu đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật không được miễn Giấy phép xây dựng.

Tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng giữa Bộ Xây dựng đối với 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Tiền Giang, ông Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng cho biết, các vướng mắc liên quan đến hoạt động xây dựng trong 6 tháng đầu năm cơ bản đã được giải quyết trong báo cáo của 3 tỉnh gửi về Bộ Xây dựng.

Riêng UBND tỉnh Đồng Nai quan tâm đến 3 nội dung liên quan đến cấp Giấy phép xây dựng.

Thứ nhất, UBND tỉnh Đồng Nai hỏi, trường hợp nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng xây dựng ở khu tái định cư hoặc xây dựng ở trên khu đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật rồi chuyển nhượng lại cho người dân, có được miễn Giấy phép xây dựng không?

Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, đối tượng được miễn Giấy phép xây dựng quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và khoản 30 Điều 1 của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14.

Theo đó, đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng nằm trong khu dự án đầu tư đô thị hoặc dự án nhà ở thì mới được miễn phép.

Như vậy, đối chiếu với quy định này, cả 2 đối tượng nêu trên đều không được miễn Giấy phép xây dựng.

Thứ hai, liên quan đến cấp sở hữu công trình mà Giấy phép xây dựng là một giấy tờ sử dụng để cấp sở hữu công trình. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, có thể chuyển đổi, chuyển nhượng chủ đầu tư. Khi làm cấp sở hữu công trình, bị vướng mắc nội dung này.

Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, mục tiêu cấp Giấy phép xây dựng để chủ đầu tư tổ chức đầu tư xây dựng. Còn quy định về điều chỉnh Giấy phép xây dựng đã có tại Điều 98 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Vì vậy, vướng mắc ở đây liên quan đến pháp luật về đất đai. Nội dung này Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ TN&MT để tháo gỡ.

Nội dung cuối cùng, UBND tỉnh Đồng Nai đặt ra vấn đề về cấp Giấy phép xây dựng đối với khu vực chưa có quy hoạch.

Tại khoản 12 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng quy định, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về vị trí và tổng mặt bằng thay thế cho quy hoạch.

UBND tỉnh Đồng Nai hỏi: Đây có phải quy hoạch tổng mặt bằng rút gọn không? Đây có phải là một thủ tục hành chính không? Nếu là văn bản thông thường, thì thẩm quyền thuộc cơ quan nào?

Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, đối với cấp Giấy phép xây dựng, chỉ có 2 nhóm đối tượng, một là có quy hoạch; hai là không có quy hoạch đã được quy định trong Điều 92 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Trường hợp như trong quy định tại khoản 12 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP nhằm giải quyết một số trường hợp ngoài đô thị và không có quy hoạch, thì thay bằng một giấy chấp thuận vị trí tổng mặt bằng. Do đó, đây không phải là một thủ tục hành chính và cũng không phải là quy hoạch tổng mặt bằng rút gọn.

Nội dung này, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức nghiên cứu và làm rõ thêm để dễ dàng vận dụng.

Ý kiến của bạn