ISSN 2734-9888

Nhận dạng các trở ngại ảnh hưởng đến sự thành công khi thực hiện dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM

Nhận dạng các trở ngại ảnh hưởng đến sự thành công khi thực hiện dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo nhằm nhận dạng các trở ngại ảnh hưởng đến sự thành công khi thực hiện các dự án NƠXH tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Dữ liệu được thu thập thông qua bảng câu hỏi với 133 bảng hợp lệ và được phân tích bằng phương pháp thống kê.

Ý kiến của bạn