Đô thị

Nhận diện bức tranh đô thị Quảng Ngãi

Nhận diện bức tranh đô thị Quảng Ngãi

Hà Phương Hà Phương - 13:59, 27/02/2022

Tất cả đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã phủ kín 100% quy hoạch chung đô thị. Mạng lưới đô thị tỉnh tiếp tục được mở rộng, phát triển, định hình rõ nét.

Phủ kín quy hoạch chung đô thị

Theo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị của Sở Xây dựng Quảng Ngãi, đến nay, tất cả đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã phủ kín 100% quy hoạch chung đô thị.

Trong năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh 1 đồ án quy hoạch (Quy hoạch chung TP Quảng Ngãi đến năm 2040), cho chủ trương và phê duyệt 13 nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị khác.

Đồng thời, tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (theo nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-TTg ngày 30/10/2020) và tổ chức lập Quy hoạch chung dọc tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.

Về quy hoạch phân khu đô thị, theo Luật quy hoạch đô thị, công tác lập quy hoạch phân khu đô thị chỉ yêu cầu đối với các thành phố, thị xã và đô thị mới.

Đối với TP Quảng Ngãi, trong năm 2021 đã phê duyệt 3 đồ án quy hoạch phân khu, nâng tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu lên đạt tỷ lệ khoảng 52%; phấn đấu trong năm 2022 hoàn thành phê duyệt đồng bộ và phủ kín 100% quy hoạch phân khu.

Một góc thị xã Đức Phổ nhìn từ trên cao (Ảnh: BTT).

Một góc thị xã Đức Phổ nhìn từ trên cao (Ảnh: BTT).

Thị xã Đức Phổ đã hoàn thành, phê duyệt 8 đồ án quy hoạch phân khu thuộc các phường của thị xã, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu của thị xã Đức Phổ đạt tỷ lệ khoảng 11,6%.

Đến nay, Khu Kinh tế Dung Quất đã phủ kín 100% quy hoạch phân khu các khu chức năng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

Huyện Lý Sơn cũng phê duyệt đồng bộ và phủ kín 100% quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000. Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) đã phê duyệt đồng bộ và hoàn thành 100% quy hoạch phân khu.

Đối với quy hoạch chi tiết tại các đô thị, trong năm 2021 đã có hơn 450 đồ án quy hoạch được UBND các cấp phê duyệt. Trong đó, tập trung ở TP Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, huyện Bình Sơn và huyện Tư Nghĩa.

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị bình quân trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay đạt khoảng 7%, trong đó TP Quảng Ngãi đạt khoảng 6%, các thị trấn vùng đồng bằng đạt khoảng 6%, các đô thị miền núi đạt dưới 5%.

Mạng lưới đô thị tiếp tục mở rộng

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, hiện nay, các đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được phê duyệt đều có nghiên cứu, lồng ghép quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị gồm công trình đường dây cáp, đường ống hạ tầng kỹ thuật, hào và tuynel kỹ thuật. Đồng thời, lồng ghép quy hoạch không gian trên cao như cập nhật dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và ga đường sắt tốc độ cao; quy hoạch, thiết kế các nút giao thông khác mức tại các nút giao thông quan trọng của đô thị,...

Đô thị trung tâm TP Quảng Ngãi.

Đô thị trung tâm TP Quảng Ngãi.

Hầu hết các đô thị trên địa bàn tỉnh đã lập, phê duyệt xong chương trình phát triển đô thị như: Minh Long - huyện Minh Long, Chợ Chùa - huyện Nghĩa Hành, La Hà, Sông Vệ - huyện Tư Nghĩa, Thạch Trụ, Mộ Đức - huyện Mộ Đức, Trà Xuân - huyện Trà Bồng, Sơn Tây - huyện Sơn Tây, Ba Tơ huyện Ba Tơ, Châu Ổ - huyện Bình Sơn, thị xã Đức Phổ, TP Quảng Ngãi... Đây là cơ sở quan trọng để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.

Đến cuối năm 2021, mạng lưới đô thị tỉnh tiếp tục được mở rộng, phát triển, định hình rõ nét, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng tiết kiệm nguồn lực để nâng cao hiệu quả đầu tư; công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị từng bước được kiểm soát chặt chẽ.

Chương trình phát triển đô thị tỉnh được triển khai phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội; chất lượng tại một số đô thị được nâng lên, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 26,69%; thu hút các dự án đầu tư phát triển đô thị ngày càng nhiều, tạo diện mạo mới cho đô thị về kiến trúc, cảnh quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, quy hoạch xây dựng, chương trình phát triển đô thị được phê duyệt là cơ sở xây dựng kế hoạch vốn trung hạn. Hàng năm, các địa phương xây dựng kế hoạch vốn triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phù hợp với chương trình phát triển đô thị được duyệt.

Nguồn: Báo Kinh tế& Đô thị

Ý kiến của bạn