Dự án

Nhật ký chương trình 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Nhật ký chương trình 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

TCXD TCXD - 07:00, 01/06/2023

Hôm nay 01/6, Tạp chí điện tử Xây dựng chính thức mở chuyên mục “Nhật ký chương trình 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội” nhằm đồng hành với một chương trình xã hội có tính nhân văn cao cả mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra, cùng chung tay với cộng đồng toàn xã hội đưa đề án thành hiện thực.

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 ghi: “Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp” (khoản 1 Điều 22); “Mọi người có quyền sở hữu về nhà ở” (khoản 1 Điều 32) và “Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở” (khoản 3 Điều 59).

Luật Nhà ở năm 2014 quy định: “Công dân có quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở” (Điều 4).

Chính phủ đặt mục tiêu: Đến năm 2030, tổng số căn hộ nhà ở xã hội các địa phương sẽ hoàn thành là 1,06 triệu căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn hộ; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn hộ.

Về cả đạo lý và pháp lý, việc lo nhà ở cho người dân có thu nhập thấp, lo nhà ở cho công nhân tại các KCN ở Việt Nam không chỉ là trách nhiệm của quốc gia, là tiếng gọi của lương tri, là giá trị nhân văn của dân tộc… mà còn thể hiện tính ưu việt của một đất nước phát triển theo định hướng XHCN.

Chính vì thế, ngày 03/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030".

Tại đây, Đề án đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong KCN, khu chế xuất.

Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở để tạo điều kiện cho mọi người có chỗ ở theo cơ chế thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân, đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở nhằm góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Từ ngày ấy đến nay, con số “1 triệu căn hộ nhà ở xã hội” như bừng tỉnh không chỉ trên những diễn đàn quan trọng từ Trung ương đến địa phương, trên các hội thảo hội nghị, trên các phương tiện thông tin đại chúng… mà còn là chuyện trao đổi thường ngày ở trong hàng triệu căn nhà nhỏ hẹp, đơn sơ với những niềm hy vọng vô bờ bến.

Mới đây, ngày 19/5, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”. Trong đó, đánh giá và nêu rõ những khó khăn vướng mắc và các giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Chính vì thế, bắt đầu từ hôm nay - ngày 01/6/2023, Tạp chí điện tử Xây dựng chính thức mở chuyên mục “Nhật ký chương trình 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội” nhằm đồng hành với một chương trình xã hội có tính nhân văn cao cả mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra, cùng chung tay với cộng đồng toàn xã hội biến đề án thành hiện thực.

Tại đây, tất cả những sự kiện liên quan đến chương trình này sẽ được cập nhật đầy đủ nhất từ các nguồn thông tin chính thống, từ những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các bài viết của các tác giả quan tâm và ủng hộ, các ý kiến góp ý và phản biện của các chuyên gia…

Hy vọng “Nhật ký chương trình 1 triệu căn hộ nhà ở xã hộicủa Tạp chí điện tử Xây dựng sẽ góp thêm một phần nhỏ bé cho một chương trình truyền thông lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực xây dựng của đất nước.

Ý kiến của bạn