Nhiều địa phương có nhu cầu NƠXH lớn nhưng việc đầu tư còn hạn chế

14:30 23/02/2024
Theo Bộ Xây dựng, có một số địa phương, địa bàn trọng điểm có nhu cầu lớn về NƠXH nhưng việc đầu tư NƠXH còn hạn chế so với mục tiêu Đề án đặt ra như: Hà Nội mới triển khai 3 dự án khoảng 1.700 căn, đáp ứng 9%; TP.HCM 7 dự án khoảng 4.900 căn, đáp ứng 19%; Đà Nẵng 5 dự án khoảng 2.750 căn, đáp ứng khoảng 43%.

Báo cáo về tình hình phát triển NƠXH tại Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030” (Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH) năm 2024 do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 22/02, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã đề cập đến một số hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, nhiều địa phương có nhu cầu về NƠXH lớn nhưng chưa quan tâm phát triển NƠXH, chưa quyết tâm, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án.

Trong đó, có một số địa phương, địa bàn trọng điểm có nhu cầu lớn về NƠXH nhưng việc đầu tư NƠXH còn hạn chế so với mục tiêu Đề án đặt ra như: Hà Nội mới triển khai 3 dự án khoảng 1.700 căn, đáp ứng 9%; TP.HCM 7 dự án khoảng 4.900 căn, đáp ứng 19%; Đà Nẵng 5 dự án khoảng 2.750 căn, đáp ứng khoảng 43%.

Một số địa phương chưa có dự án nào được khởi công trong thời gian vừa qua như: Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Long An, Quảng Nam, Nam Định...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH.

Báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình triển khai Đề án cũng chỉ rõ, một số địa phương có nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn vừa qua nhưng các cấp chính quyền địa phương chưa quan tâm, tạo điều kiện trong việc lựa chọn chủ đầu tư dự án để triển khai đầu tư xây dựng.

Thậm chí, một số dự án NƠXH đã khởi công nhưng các doanh nghiệp không triển khai thi công hoặc thi công chậm tiến độ nhưng các cấp chính quyền địa phương chưa quyết tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các dự án NƠXH theo thẩm quyền...

Để hoàn thành mục tiêu được giao, Bộ Xây dựng đề nghị, các địa phương cần khẩn trương lập, sửa đổi, bổ sung Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương. Trong đó, làm rõ các mục tiêu về NƠXH dành cho người thu nhập thấp, công nhân KCN, lực lượng vũ trang nhân dân. Lập kế hoạch triển khai Đề án theo nhiệm vụ được giao tại Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng đó, rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch KCN, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển NƠXH, bao gồm nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân. Quy hoạch, bố trí các dự án NƠXH, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô phù hợp, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển NƠXH theo pháp luật về nhà ở.

Đặc biệt, các địa phương căn cứ mục tiêu của Đề án và chỉ tiêu theo phụ lục NƠXH hoàn thành trong năm 2024, lập kế hoạch triển khai cụ thể việc đầu tư các dự án NƠXH đảm bảo mục tiêu đề ra. Đối với các dự án đã khởi công, xây dựng đề nghị các địa phương thường xuyên đôn đốc để hoàn thành dự án ngay trong năm 2024.

Các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư cần khẩn trương triển khai các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư; giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật; cấp phép xây dựng để khởi công, xây dựng ngay trong năm 2024.

Sớm lập, phê duyệt và công bố công khai Danh mục dự án đầu tư xây dựng NƠXH độc lập phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, đề xuất tham gia. 

Đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng NƠXH trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ được phê duyệt; trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì thu hồi quỹ đất 20% để lựa chọn các chủ đầu tư khác thực hiện. 

Có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển NƠXH.

Về nguồn vốn ưu đãi phát triển NƠXH, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị UBND cấp tỉnh tiếp tục xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng NƠXH, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư đủ điều kiện được vay nguồn vốn 120.000 tỷ đồng để công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay.

 

Bình luận