Thị trường

Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xây dựng, phát triển nhà ở xã hội

Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xây dựng, phát triển nhà ở xã hội

Huy Thảo Huy Thảo - 07:00, 04/01/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, theo các quy định pháp luật, việc thực hiện dự án đầu tư nhà ở xã hội đã được phân cấp và giao cho các địa phương toàn quyền quyết định thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án nhà ở xã hội.

Phân cấp, giao quyền cho các địa phương

Chia sẻ về các giải pháp giải pháp gỡ khó trong xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) hiện nay tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2022 chiều 3/01, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, hiện nay nhiều doanh nghiệp đang chật vật với những thủ tục đầu tư xây dựng NƠXH.

Do đó, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo để thúc đẩy đầu tư các dự án nhà ở nói chung, trong đó có các dự án NƠXH. Qua đó, nhiều giải pháp đã được đưa ra.

Thứ nhất là sửa đổi các quy định pháp luật, trong đó Chính phủ đã sửa đổi một số điều tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý NƠXH; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100) theo hướng cải cách thủ tục hành chính, làm rõ các quy định theo hướng dễ thực hiện.

Cụ thể, tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP, Chính phủ cũng đã quy định các trình tự thủ tục đầu tư xây dựng dự án NƠXH. Theo đó, một dự án đầu tư NƠXH gồm 3 bước.

Một là chuẩn bị đầu tư gồm các thủ tục liên quan đến việc dành quỹ đất, giao đất, tính tiền sử dụng đất; các thủ tục trình tự đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư cũng như các bước liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án.

Bước hai là thực hiện các dự án đầu tư và bước thứ ba liên quan đến kết thúc nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/01.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, thời gian qua, Chính phủ cũng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để thúc đẩy phát triển các dự án NƠXH, nhà ở công nhân.  

Tại thông báo Kết luận số 242 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu rõ các nhiệm vụ của các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương phải tích cực triển khai thực hiện các dự án nhà ở, bao gồm NƠXH, nhà ở cho người thu nhập thấp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, hiện nay theo các quy định pháp luật, việc thực hiện dự án đầu tư này đã được phân cấp và giao cho các địa phương toàn quyền quyết định thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án NƠXH.

Ưu tiên quỹ đất, cho vay phát triển NƠXH

Cũng liên quan đến vấn đề phát triển NƠXH, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn Phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, có Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý NƠXH; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP tháo gỡ cho các địa phương cũng như các chủ đầu tư NƠXH, cho cả người mua, cho cả các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, vừa qua, Chính phủ có chương trình 01 triệu căn NƠXH, đưa ra một số giải, có giải pháp then chốt, quyết định để xây dựng đúng tiến độ một triệu căn NƠXH.

Đã đến lúc tung gói kích cầu nhà ở
Ảnh minh họa: Internet.

Theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, xây dựng NƠXH thì quỹ đất rất quan trọng. Nhưng có quỹ đất rồi lại phải gắn với hạ tầng xã hội như, trường học, nhà trẻ… quy hoạch phải đồng bộ, có hạ tầng. Kèm theo đó là các giải pháp như vấn đề đền bù, vấn đề lãi suất cho cả nhà đầu tư, cho cả người mua.

Còn Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng, có 2 nguồn lực cho NƠXH. Đó là nguồn từ ngân sách nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, ngân sách đã cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội gần 3.163 tỷ đồng.

Nguồn thứ hai được xác định theo chương trình phục hồi kinh tế-xã hội theo Nghị quyết 43 và Nghị quyết 11 của Chính phủ, giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội huy động bằng nguồn trái phiếu Chính phủ, có bảo lãnh của Chính phủ với con số 15.000 tỷ đồng.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho hơn 27.000 khách hàng vay để mua NƠXH. Bên cạnh đó là sử dụng nguồn của các ngân hàng thương mại cho vay nhưng có cơ chế ưu đãi của Nhà nước. Phần này thì các bộ, ngành chức năng đang xem xét việc cấp bù phần ưu đãi cho các ngân hàng thương mại.

Ông Đào Minh Tú chia sẻ, có nguồn ngân hàng thương mại cho vay những lĩnh vực NƠXH, nhà ở phục vụ người dân mang tính chất thương mại nhưng giá rẻ, trực tiếp phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Đây cũng là một trong những chủ trương nhiều năm qua, đặc biệt trong năm 2022 vừa qua và năm 2023 này. Ngân hàng Nhà nước vẫn xác định đây là đối tượng khuyến khích cũng như chỉ đạo các Ngân hàng thương mại tập trung cho vay.

 

Ý kiến của bạn