Thị trường

Nhiều tồn tại trong quản lý thị trường BĐS tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhiều tồn tại trong quản lý thị trường BĐS tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Huy Thảo Huy Thảo - 07:00, 22/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHầu hết các chủ đầu tư dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế không thực hiện bảo lãnh ngân hàng trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai trước khi ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng; một số chủ đầu tư chỉ ký hợp đồng cam kết bảo lãnh với Ngân hàng là chưa phù hợp với quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, qua kiểm tra tại một số dự án trên địa bàn tỉnh, đoàn kiểm tra ghi nhận một số tồn tại như trong quá trình huy động vốn thông qua bán nhà ở hình thành trong tương lại, một số chủ đầu tư dự án triển khai bán hàng khi chưa đủ điều kiện được bán (chưa có văn bản thông báo đủ điều kiện được bán của Sở Xây dựng) là chưa phù hợp với quy định tại Điều 55 của Luật Kinh doanh BĐS.

Bên cạnh đó, hầu hết các chủ đầu tư dự án không thực hiện bảo lãnh ngân hàng trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai trước khi ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng, một số chủ đầu tư chỉ ký hợp đồng cam kết bảo lãnh với Ngân hàng là chưa phù hợp với quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh BĐS.

“Một số dự án chưa có quyết định giao đất cho toàn dự án nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng lô đất trong dự án. Còn tình trạng một số chủ đầu tư thu quá 95% giá trị hợp đồng mua bán nhà trước khi ký biên bản bàn giao nhà cho khách hàng là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Kinh doanh BĐS” - Bộ Xây dựng cho biết.

Thông báo của Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ, thị trường BĐS tỉnh Thừa Thiên Huế đang trong giai đoạn hình thành và tăng tưởng, một số công ty môi giới BĐS được thành lập nhưng cơ quan quản lý nhà nước chưa kiểm tra chặt chẽ nên một số công ty môi giới BĐS đã hoạt động nhưng chưa gửi hồ sơ về Sở Xây dựng để quản lý.

Đồng thời, cơ sở vật chất còn khiêm tốn, lực lượng môi giới còn thiếu kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp chưa cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển lành mạnh của thị trường.

Cơ chế, chính sách đặc thù – động lực cho Thừa Thiên Huế phát triển bền  vững - thuathienhue.gov.vn/vi-vn
Ảnh minh họa: Internet.

Một số đơn vị hoạt động dịch vụ môi giới BĐS không thực hiện tốt chế độ báo cáo. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, một số đơn vị kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch BĐS còn chưa chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh BĐS như: người đại diện pháp luật, người quản lý điều hành sàn chưa có chứng chỉ môi giới.

Chưa thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định; chưa có website để đăng tải thông tin; chưa có quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền; chưa gửi hồ sơ về Sở Xây dựng để đăng tải thông tin; chưa cung cấp được đủ hồ sơ, điều kiện thành lập công ty.

Theo Bộ Xây dựng, việc ban hành Quy chế phối hợp, bố trí kinh phí và chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật, tính toán số liệu của Hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS còn chậm so với yêu cầu đề ra (tháng 10/2020, tỉnh Thừa Thiên Huế mới ban hành Quy chế phối hợp).

“Sau khi được Bộ Xây dựng hướng dẫn sử dụng và bàn giao tài khoản sử dụng, tỉnh đã triển khai việc cập nhật các thông tin, số liệu về nhà ở và thị trường BĐS vào hệ thống phần mềm dùng chung nhưng vẫn còn chưa đầy đủ và kịp thời.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thực hiện công bố thông tin về nhà ở, thị trường BĐS trên địa bàn theo quý và việc báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường BĐS hàng quý về Bộ Xây dựng theo quy định. Tuy nhiên báo cáo chưa đầy đủ và chậm so với quy định” - Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, theo báo cáo của tỉnh Thừa Thiên Huế thì giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh thực hiện 02 đoàn thanh tra và 09 đoàn kiểm tra về công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường BĐS.

Như vậy, việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực nhà ở còn ít và chưa thường xuyên (giai đoạn từ 2015-2017 không có báo cáo về việc tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra).

Trước những hạn chế, tồn tại trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát các dự án nhà ở, khu đô thị đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của pháp luật kinh doanh BĐS để công bố công khai danh mục này trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng làm cơ sở cho người dân tham gia giao dịch trên thị trường, hạn chế tình trạng “cò đất” thổi giá, lũng đoạn thị trường.

Đồng thời, rà soát các dự án đã thực hiện bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa có văn bản thông báo đủ điều kiện được bán của Sở Xây dựng; không có bảo lãnh của ngân hàng thương mại; thu quá 95% giá trị hợp đồng mua bán trước khi bàn giao nhà... thì phải thực hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính răn đe và tuyên truyền pháp luật.

Ý kiến của bạn