Tài chính- đầu tư

Nhu cầu cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội

Nhu cầu cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội

Nhất Vinh Nhất Vinh - 17:30, 04/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNhu cầu vay vốn của các cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở là rất lớn.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Ngân hàng Chính sách xã hội về dự kiến nhu cầu cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Về vấn đề này, theo tổng hợp của Bộ Xây dựng, hiện nay trên địa bàn cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 275 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với quy mô xây dựng khoảng 147.000 căn, tổng diện tích hơn 7,3 triệu m2; đang tiếp tục triển khai 339 dự án nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 372.000 căn hộ, tổng diện tích khoảng 18,6 triệu m2 (trong đó có 116 dự án cho công nhân KCN; 223 dự án cho người thu nhập thấp khu vực đô thị).

Trong khi đó, hầu hết các hộ gia đình, cá nhân được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội là các đối tượng có thu nhập thấp, gia đình chính sách, công nhân KCN nên nhu cầu vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là rất lớn, chỉ tính riêng đối với các dự án đang triển khai thì nếu mỗi căn hộ người dân được vay 500 triệu đồng (khoảng 50% giá trị căn nhà) thì nhu cầu là khoảng 122.500 tỷ đồng.

Như vậy, nhu cầu vay vốn của các cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở là rất lớn.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thì Ngân hàng chính sách xã hội được phân bổ 15.000 tỷ đồng để cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội.

“Thời gian thực hiện chủ yếu trong 2 năm 2022 và 2023. Do vậy để sớm giải ngân nguồn vốn 15.000 tỷ đồng được giao trong 02 năm 2022 và 2023, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Ngân hàng Chính sách xã hội về dự kiến kế hoạch cho vay năm 2022 là 6.800 tỷ đồng và năm 2023 là 8.200 tỷ đồng” – Văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Ngoài ra, tại điểm c khoản 2 mục I Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Ngân hàng Chính sách xã hội được giao nhiệm vụ.

Cụ thể, cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và các văn bản có liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng.

Đồng thời, tại điểm a khoản 16 mục IV quy định để phát huy hiệu quả nguồn lực, căn cứ tình hình thực tiễn, Ngân hàng Chính sách xã hội điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn trong năm từ nhiệm vụ có tiến độ thực hiện thấp sang nhiệm vụ có tiến độ thực hiện nhanh hơn và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công thì các ngân hàng chính sách tổng hợp báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp vốn điều lệ, cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi và phí quản lý theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Ý kiến của bạn