Thị trường

Những nhóm đối tượng nào được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH?

Những nhóm đối tượng nào được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH?

Thu Ngân Thu Ngân - 14:30, 22/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng cho biết, tại Điều 73 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã bổ sung thêm 1 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã trong KCN thuê nhà lưu trú công nhân.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri một số địa phương về chính sách phát triển NƠXH, mở rộng các nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách về NƠXH, thúc đẩy gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng, Bộ Xây dựng cho biết, Điều 49 Luật nhà ở hiện hành quy định 10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH bao gồm:

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài KCN;

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định;

Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Cũng theo Bộ Xây dựng, hiện nay dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp 5 và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 6, theo đó tại Điều 73 dự thảo Luật, ngoài những đối tượng đang được quy định tại Luật Nhà ở năm 2014 đã bổ sung thêm 1 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã trong KCN thuê nhà lưu trú công nhân.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) theo ý kiến của các Đại biểu Quốc hội sau khi lấy ý kiến lần thứ 1 tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV.  

Trong đó, hoàn thiện đề xuất sửa đổi các chính sách liên quan đến quỹ đất dành để phát triển NƠXH; lựa chọn chủ đầu tư dự án NƠXH; ưu đãi chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH để cho thuê, cho thuê mua, bán;

Ảnh minh họa: Internet.

Xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NƠXH nhằm khuyến khích, đẩy mạnh đầu tư, phát triển NƠXH và đảm bảo giá NƠXH ở mức vừa phải để cán bộ, công nhân, người lao động có thu nhập thấp có điều kiện mua nhà ở, ổn định cuộc sống.

Mặt khác, để hoàn thành mục tiêu Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Về nguồn vốn hỗ trợ NƠXH, Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay có 3 chương trình tín dụng hỗ trợ người mua, thuê mua NƠXH bao gồm: Hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay mua, thuê mua NƠXH, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH, có lãi suất vay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, hiện nay là 4,8%; thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm.  

Bên cạnh đó là gói vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội thông qua Ngân hàng chính sách xã hội đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua NƠXH, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về NƠXH; tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15 nghìn tỷ đồng.

Mặt khác, ngày 11/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP, trong đó đã có giải pháp về gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng được đưa ra với mục tiêu hỗ trợ nguồn vốn để thực hiện mục tiêu của Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH.

Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023-2030 với đối tượng là chủ đầu tư (để đẩy mạnh nguồn cung), khách hàng cá nhân vay mua, thuê mua NOXH (để hỗ trợ nguồn cầu) với lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất bình quân của các ngân hàng thương mại.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, các Bộ, ngành địa phương để đôn đốc, hướng dẫn triển khai các gói tín dụng nêu trên.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 03/8 có khoảng 108 dự án đã được cấp phép xây dựng, đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc đối tượng cho vay của gói 120 nghìn tỷ đồng. Các dự án nếu được phê duyệt vay với nhu cầu nêu trên sẽ giải quyết hơn 12,4 nghìn tỷ đồng/120 nghìn tỷ đồng, đạt gần 10,3% số vốn giải ngân trong gói 120 nghìn tỷ đồng. Tính đến quý II/2023, cả nước có 294 dự án NƠXH đang triển khai xây dựng, với quy mô xây dựng khoảng hơn 288 nghìn căn.

 

Ý kiến của bạn