Ninh Bình đẩy nhanh thủ tục hồ sơ giao đất cho các nhà đầu tư thực hiện dự án

07:00 27/12/2023
UBND tỉnh Ninh Bình giao các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đẩy nhanh thủ tục hồ sơ giao đất, cho thuê đất cho các nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo sớm đưa đất vào sử dụng.

UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường BĐS an toàn, lành mạnh.

Đối với Sở Xây dựng, UBND tỉnh Ninh Bình giao chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt, hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 

Đồng thời, đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai các dự án BĐS đồng bộ, hiện đại.

Trong đó, lưu ý bố trí các dự án NƠXH, nhà ở công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.  

Công khai danh mục dự án BĐS phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các nhà đầu tư có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia đầu tư. 

Một dự án chậm triển khai tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh minh họa: ITN.

Đối với Sở KH&ĐT, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chủ động rà soát, thống kê số lượng các dự án BĐS đang triển khai trên địa bàn tỉnh, phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, làm việc trực tiếp với từng dự án để xác định rõ nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Trường hợp vượt thẩm quyền khẩn trương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở TN&MT kịp thời thẩm định trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm cơ sở trong việc xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất cho các dự án BĐS.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đối với các dự án có sử dụng đất và dự án kinh doanh BĐS, xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.  

Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ các vướng mắc, chậm trễ về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố, tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đẩy nhanh thủ tục hồ sơ giao đất, cho thuê đất cho các nhà đầu tư thực hiện dự án. 

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đầu tư kinh doanh BĐS trên địa bàn, có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật.

Rà soát, tổng hợp các dự án nhà ở thương mại chưa bố trí quỹ đất dành để phát triển NƠXH theo quy định.

Bình luận