Hạ tầng

Ninh Thuận đầu tư hạ tầng tại khu vực được gỡ quy hoạch điện hạt nhân

Ninh Thuận đầu tư hạ tầng tại khu vực được gỡ quy hoạch điện hạt nhân

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:01, 27/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTỉnh Ninh Thuận sẽ đầu tư 296 tỉ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống người dân hai khu vực trước đây được quy hoạch dự án điện hạt nhân.

Ngày 26/9, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu khu vực dự án dừng chủ trương xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tại xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) và xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải).

Theo kế hoạch, xã Phước Dinh và xã Vĩnh Hải sẽ được đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu với 6 dự án thành phần.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 296 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 273 tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương 23 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến hết năm 2025.

Cụ thể, xã Phước Dinh sẽ thực hiện nâng cấp mở rộng tuyến đường quốc phòng cũ (đường 701); xây dựng mới 3 tuyến kết nối đường 701 với đường ven biển có chiều dài khoảng 2,7km.

Còn xã Vĩnh Hải sẽ triển khai nâng cấp tỉnh lộ 702 cũ, xây dựng mới 3 tuyến đường kết nối trong khu vực sản xuất với chiều dài hơn 3.600m, xây dựng mới kè chắn sóng và kè chắn lũ ở thôn Thái An với chiều dài trên 2.100m.

Đồng thời nâng cấp ao Bầu Tró, xây dựng hệ thống dẫn nước từ suối Hố Quạt về ao Bầu Tró với nhiều hạng mục để phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (440 ha) và 2 (380 ha) với tổng công suất 4.000 MW được Quốc hội thông qua năm 2009. Đến tháng 11/2016, Quốc hội quyết định dừng dự án này.

Liên quan dự án này, hồi tháng 7/2023, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành thông báo về việc hủy các thông báo thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Ý kiến của bạn