Thị trường

Ninh Thuận: Quy định mới về điều kiện để tách thành dự án độc lập

Ninh Thuận: Quy định mới về điều kiện để tách thành dự án độc lập

Thanh Trà Thanh Trà - 07:00, 22/02/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngKhu đất thực hiện dự án đầu tư tách thành dự án độc lập phải bao gồm một hoặc nhiều thửa liền nhau, không bị chia cắt bởi các thửa đất do chủ đầu tư dự án nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Ninh Thuận mới ban hành quyết định quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc tách dự án độc lập trên địa bàn tỉnh ngoài một số quy định tại Điều 8 và Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 còn phải đáp ứng một số điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách khu đất thực hiện dự án đầu tư thành dự án độc lập.

Trong đó, khu đất tách dự án độc lập phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt; phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch nông thôn mới hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (nếu có) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, khu đất thực hiện dự án đầu tư tách thành dự án độc lập phải bao gồm một hoặc nhiều thửa liền nhau, không bị chia cắt bởi các thửa đất do chủ đầu tư dự án nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Ảnh minh họa: Internet.

Có ít nhất một mặt tiếp giáp đường giao thông hiện trạng hoặc tiếp giáp với đường giao thông đã được quy hoạch mà những đường này có chiều rộng tối thiểu là 6m.

Bên cạnh đó, khu đất thực hiện dự án phải đáp ứng diện tích tối thiểu theo tính chất dự án được xác định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch hiện hành, không ảnh hưởng đến phần còn lại của dự án.

Quyết định của UBND tỉnh Ninh Thuận cũng nêu rõ, đối với nhóm dự án thương mại, dịch vụ, các dự án thực hiện tại địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm tỷ lệ phần diện tích đất đủ điều kiện tách thành dự án độc lập là từ 30% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 1.000 m².

Các dự án thực hiện tại địa bàn các huyện, tỷ lệ phần diện tích đất đủ điều kiện tách thành dự án độc lập là từ 40% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 2.000 m².

Với nhóm dự án không phải là dự án thương mại, dịch vụ, tỷ lệ phần diện tích đất đủ điều kiện tách thành dự án độc lập là từ 40% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 2.000 m². 

Được biết, quyết định của UBND tỉnh Ninh Thuận có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2023.

 

Ý kiến của bạn