Thị trường

Ninh Thuận sẽ bổ sung 5 mỏ khoáng sản phục vụ cao tốc Bắc - Nam

Ninh Thuận sẽ bổ sung 5 mỏ khoáng sản phục vụ cao tốc Bắc - Nam

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 17/02/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Ninh Thuận mới có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc bổ sung 05 khu vực khoáng sản làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Bộ Xây dựng có ý kiến, việc lập, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các khu vực khoáng sản làm vật liệu thông thường vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, trình tự điều chỉnh, bổ sung các mỏ vật liệu này vào quy hoạch bảo đảm tuân thủ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 của Luật Khoáng sản; điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch; khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; mục 47 và 48 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ; phù hợp với điểm a, mục 1 Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (mới khởi công và sắp khởi công); Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/NQ-CP.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng nghiên cứu việc sử dụng tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu làm vật liệu san lấp để cung cấp cho Dự án đường cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 60/NQ-CP.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận để xem xét việc bổ sung các khu vực khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và khoáng sản, căn cứ số liệu tình hình cung - cầu vật liệu cung cấp cho Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tính toán nhu cầu cho việc bổ sung các khu vực khoáng sản mới vào quy hoạch.

Ý kiến của bạn