Nội dung thi chứng chỉ hành nghề xây dựng

07:00 18/11/2022
Lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Ngọc Thành (TP.HCM) học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Ông đã có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, nay chứng chỉ hết hạn phải đi thi lại.

Ông Thành tìm hiểu bộ đề cương ôn thi lần này thì thấy có thêm phần câu hỏi về chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, không phải chuyên ngành ông học.

Ông hỏi, bộ đề thi như vậy có đúng không? Ông phải làm gì khi ông chỉ thi lấy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 9/6/2021 và được đăng tải công khai trên Cổng TTĐT của Bộ Xây dựng.

Bình luận