Chỉ đạo điều hành

PAPI 2021: Cải thiện lớn nhất ở nội dung Cung ứng dịch vụ công

PAPI 2021: Cải thiện lớn nhất ở nội dung Cung ứng dịch vụ công

TTXVN TTXVN - 14:38, 11/05/2022

Kết quả phân tích dữ liệu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 cho thấy nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt ở nội dung Cung ứng dịch vụ công.

 

Ý kiến của bạn