Kinh tế xây dựng

Phấn đấu hoàn thành giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công năm 2023

Phấn đấu hoàn thành giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công năm 2023

Tuấn Đông Tuấn Đông - 21:36, 04/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là khá nặng nề trong 6 tháng cuối năm, đòi hỏi tất cả các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% tổng kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công

Liên quan đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết, đến ngày 30/6, dự kiến giải ngân gần 216.000 tỷ đồng, đạt khoảng 30,49% so với kế hoạch Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2022 (27,75%).

Điều đó cho thấy chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công. Nguyên nhân là chúng ta thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân ngay từ đầu năm theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời cho thấy sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cung cấp thông tin về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm - Ảnh: VGP

Hiện nay, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 với khối lượng khá lớn khoảng 711.000 tỷ đồng, bao gồm cả vốn kế hoạch năm 2023 và bổ sung từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề trong 6 tháng cuối năm, đòi hỏi tất cả các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để hoàn thành mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% tổng kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, từ năm 2021 đến nay, hầu hết tiến độ giải ngân của các năm cơ bản đạt hơn 90%. Đó là cơ sở để có niềm tin từ nay đến cuối năm đạt mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ đề ra.

Đồng thời, dưới sự đôn đốc của Thủ tướng Chính phủ, rất nhiều dự án lớn, dự án trọng điểm về giao thông đã được khởi công. Đây là tín hiệu tốt, giúp cho khối lượng giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả khá hơn.

Bên cạnh đó, kỳ họp Quốc hội vừa qua đã quyết nghị tháo gỡ cho giải ngân vốn đầu tư công, cũng như cho phép tiếp tục giao nguồn vốn trung hạn cho các dự án chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó sẽ tạo điều kiện có thêm dự án để triển khai đến cuối năm.

Hơn nữa, Quốc hội cho phép điều hòa linh hoạt giữa nguồn vốn của chương trình phục hồi và các dự án kế hoạch đầu tư trung hạn, để đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 43, phấn đấu giải ngân hết trong năm 2023 đúng theo yêu cầu của Quốc hội.

Tăng cường phân tích, dự báo, giữ ổn định kinh tế vĩ mô

Với mức tăng trưởng 73,72% trong 6 tháng đầu năm, để đảm bảo mức tăng trưởng  của cả năm 2023, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Bộ KH&ĐT đã trình Chính phủ 2 kịch bản tăng trưởng cập nhật trên cơ sở kết quả của 6 tháng đầu năm, cũng như dự báo một số bối cảnh, tình hình trong 6 tháng cuối năm.

Bối cảnh từ nay đến cuối năm cho thấy tình hình còn tiếp tục khó khăn, khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Do đó, mục tiêu phải đạt theo Nghị quyết của Quốc hội là tăng trưởng 6,5% cả năm là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Mặc dù Bộ KH&ĐT đưa ra kịch bản thấp hơn, tăng trưởng ở mức 6% thì tăng trưởng quý III cũng phải đạt 6,8% và tăng trưởng quý IV phải là 9%. Đây là 2 con số khá thách thức.  

Trên cơ sở kết quả từ các đoàn công tác của Chính phủ làm việc với địa phương thời gian qua, Bộ KH&ĐT cũng đã dự thảo Nghị quyết chuyên đề đặc biệt cho 6 tháng cuối năm về bảo đảm kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương cải cách hành chính. Dự thảo Nghị quyết này cũng đã được trình xin ý kiến Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương. Thời gian tới, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Chính phủ xem xét ban hành.  

Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng cũng như của Chính phủ, Bộ KH&ĐT đã đề xuất nhóm chính sách, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Một là, với nhận định tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp và khó lường, Thủ tướng Chính phủ đặt trọng tâm vấn đề tăng cường phân tích, dự báo. Do vậy, Bộ KKH&ĐT cũng đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm đối với các Bộ, ngành, đặc biệt là các Bộ, ngành liên quan đến thị trường quốc tế, nắm bắt chặt chẽ tình hình, diễn biến của quốc tế, trên cơ sở đó đề xuất kịp thời các giải pháp ứng phó linh hoạt trong mọi tình huống.

Nhóm giải pháp thứ hai là bám sát quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là yếu tố nền tảng để chúng ta thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các động lực tăng trưởng. Nhóm giải pháp này tập trung vào việc tiếp tục điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ cũng như kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các chương trình, định hướng cải thiện lãi suất cho vay để kích thích, khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế; tiếp tục thực hiện các giải pháp miễn, giảm thuế, triển khai các nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế VAT 2%.

Trọng tâm thứ ba là rà soát tất cả động lực tăng trưởng để tác động kích thích tăng trưởng. Một là tháo gỡ khó khăn. Hai là rà soát các động lực tăng trưởng, trong đó động lực xuất nhập khẩu đang gặp khó khăn, do đó sẽ tập trung phát triển tiêu dùng trong nước, khuyến khích đầu tư, trọng tâm là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Thứ nữa là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đây là một trong những nhiệm vụ để khắc phục được hạn chế về tinh thần trách nhiệm đối với một số cán bộ; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Cuối cùng là nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân.

Ý kiến của bạn