phân loại

  • Đà Nẵng: Tìm giải pháp, công nghệ xử lý rác đô thị

    Đà Nẵng: Tìm giải pháp, công nghệ xử lý rác đô thị

    Hội thảo và Triển lãm quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải tại các đô thị Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng nhằm tìm kiếm các giải pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường ở các đô thị, góp phần giảm rác thải, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.