ISSN 2734-9888

Phân tích chuyển vị kè chắn sóng biển bằng phần mềm Plaxis

Phân tích chuyển vị kè chắn sóng biển bằng phần mềm Plaxis

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBờ biển Đông khu vực huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau ngày bị xói lở do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sóng biển. Công trình kè biển để bảo vệ bờ được xây dựng nhằm giảm sóng và xói lở.

Ý kiến của bạn