ISSN 2734-9888

Phân tích độ tin cậy của kết cấu dàn dựa trên phương pháp tuyến tính hóa

Phân tích độ tin cậy của kết cấu dàn dựa trên phương pháp tuyến tính hóa

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong bài báo này sẽ trình bày một phương pháp đơn giản, hiệu quả đó chính là phương pháp tuyến tính hóa để tính độ tin cậy của kết cấu dàn khi kể đến một số yếu tố ngẫu nhiên trong tính toán thiết kế.

Ý kiến của bạn