ISSN 2734-9888

Phân tích hiệu quả gia cường của lớp phủ UHPFRC trên bản sàn cầu thép trực hướng bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Phân tích hiệu quả gia cường của lớp phủ UHPFRC trên bản sàn cầu thép trực hướng bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong sàn cầu thép trực hướng (Orthotropic Steel Bridge Deck - OSD), sự phân bố theo phương ngang của bánh xe tạo ra ứng suất cục bộ lớn trong cấu kiện tấm sàn thép với chiều dày nhỏ.

Ý kiến của bạn