ISSN 2734-9888

Phân tích khả năng chịu tải của cột bê tông cốt thép trong các điều kiện cháy khác nhau

Phân tích khả năng chịu tải của cột bê tông cốt thép trong các điều kiện cháy khác nhau

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về khả năng chịu tải của cột bê tông cốt thép trong các điều kiện cháy (số mặt bị cháy) khác nhau.Kết quả phân tích cho thấy rằng thời gian cháy làm giảm đáng kể khả năng chịu lực dọc của cột.

Ý kiến của bạn