ISSN 2734-9888

Phân tích lựa chọn phương án thiết kế hiệu quả trên góc độ kinh tế cho dự án khu đô thị tại tỉnh Bình Dương

Phân tích lựa chọn phương án thiết kế hiệu quả trên góc độ kinh tế cho dự án khu đô thị tại tỉnh Bình Dương

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐể đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, hiệu quả kinh tế cho các dự án khu đô thị tại tỉnh Bình Dương nói riêng và các tỉnh trên cả nước nói chung, việc lựa chọn phương án thiết kế hiệu quả ở góc độ kinh tế đang là vấn đề được các chủ đầu tư dự án khu đô thị đặc biệt quan tâm.

Ý kiến của bạn