ISSN 2734-9888

Phân tích so sánh các phương pháp ra quyết định đa tiêu chí khi áp dụng cho bài toán lựa chọn phương án ván khuôn

Phân tích so sánh các phương pháp ra quyết định đa tiêu chí khi áp dụng cho bài toán lựa chọn phương án ván khuôn

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngRa quyết định đa tiêu chí (MCDM) hiện nay đã trở thành một phần quan trọng của quy trình ra quyết định trong nhiều lĩnh vực và cũng đang được sử dụng ngày càng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng.

Ý kiến của bạn