Video

Phân tích suất vốn đầu tư xây dựng đường cao tốc Việt Nam

Phân tích suất vốn đầu tư xây dựng đường cao tốc Việt Nam

TCXD TCXD - 07:05, 16/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSuất chi phí xây dựng bình quân cho 1 km đường phụ thuộc rất nhiều vào tỷ trọng chi phí cầu, hầm, xử lý nền đất yếu trên tuyến. Tuyến có nhiều sông ngòi, phải xử lý nền đất yếu với khối lượng lớn thì suất chi phí xây dựng sẽ cao hơn nhiều so với những tuyến có tỷ trọng cầu, hầm và xử lý nền đất yếu với khối lượng nhỏ.

Ý kiến của bạn