ISSN 2734-9888

Phân tích uốn tĩnh của tấm có lỗ rỗng

Phân tích uốn tĩnh của tấm có lỗ rỗng

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo lần đầu tiên sử dụng phương pháp giải tích kết hợp lý thuyết biến dạng cắt bậc ba để nghiên cứu bài toán uốn tĩnh của tấm làm bằng vật liệu có lỗ rỗng.

Ý kiến của bạn