ISSN 2734-9888

Phân tích và mô phỏng các yếu tố tác động gây mất ổn định kè sông Cần Thơ bằng plaxis 2D

Phân tích và mô phỏng các yếu tố tác động gây mất ổn định kè sông Cần Thơ bằng plaxis 2D

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSạt lở bờ sông do nhiều yếu tố tác động làm mất ổn định trượt gây thiệt hại về người, kết cấu công trình và cơ sở hạ tầng. Đặc biệt những năm gần đây, khu vực ĐBSCL thường xuyên xảy ra sạt lở rất nghiêm trọng.

Ý kiến của bạn