Phát huy giá trị kiến trúc nhà ở truyền thống miền Tây Nam bộ trong thiết kế nhà ở tại vùng NTM của Cần Thơ

10:41 24/12/2021
Kiến trúc nhà ở truyền thống miền Tây Nam bộ (TNB) là sự kết tinh của trí tuệ và công sức lao động của nhiều thế hệ cư dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngày nay những kiến trúc này đã trở thành di sản, thể hiện bản sắc văn hóa của vùng đất TNB.

Bình luận