Quy hoạch - kiến trúc

Phát huy trí tuệ tập thể góp phần hoàn thành Quy hoạch Thủ đô

Phát huy trí tuệ tập thể góp phần hoàn thành Quy hoạch Thủ đô

Tuấn Đông Tuấn Đông - 15:33, 27/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHội thảo nhằm tiếp thu trí tuệ, sự sáng tạo của các chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ, đảng viên, giảng viên các đại học, trường đại học, học viện… vào xây dựng định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội thảo khoa học “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” sẽ diễn ra vào ngày 29/9/2023 do Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức.

Quang cảnh buổi Họp báo. Ảnh: KTĐT

Phát biểu tại Họp báo ngày 27/9, ông Lê Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho biết, mục đích của buổi Hội thảo nhằm tiếp thu trí tuệ, sự sáng tạo của các chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ, đảng viên, giảng viên các trường đại học, học viện… vào xây dựng định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trên địa bàn Hà Nội đề xuất các giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước; đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 15- NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.

Hội thảo sẽ tập trung góp ý các kết quả nghiên cứu bước đầu đối với Quy hoạch Thủ đô của Liên danh tư vấn lập Quy hoạch Thủ đô; đề xuất các ý tưởng quy hoạch, phát triển Thủ đô, góp phần cụ thể hoá các nội dung gợi ý của Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thông qua tháng 4/2023.

Nội dung Hội thảo tập trung vào các vấn đề chính như phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của Thủ đô Hà Nội. Trong đó, tập trung làm rõ các điểm đặc thù của Thủ đô, đặc biệt là lịch sử hình thành và phát triển, các đặc thù về văn hoá, các đặc điểm địa lý, tự nhiên, môi trường, khí hậu, nguồn nhân lực… để xác định được những tiềm năng, lợi thế riêng có của Hà Nội, đồng thời, làm rõ những điểm không thuận lợi trong phát triển Thủ đô.

Hội thảo cũng phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn, thực trạng phát triển hạ tầng kỹ thuật, quản lý và bảo vệ môi trường; góp phần đánh giá được các kết quả đã đạt được và xác định được những điểm nghẽn làm hạn chế sự phát triển của Thủ đô trong những năm qua.

Đồng thời, gợi ý định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tập trung gợi ý các quan điểm phát triển Thủ đô, mục tiêu phát triển Thủ đô, các khâu đột phá; các phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các giải pháp thực hiện Quy hoạch theo một số nội dung quan trọng định hướng phát triển Thủ đô đã được các chuyên gia nghiên cứu, gợi ý.

Tại Họp báo, đại diện Ban tổ chức Hội thảo đã trả lời làm rõ các nội dung phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm liên quan đến công tác tổ chức Hội thảo; đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo lần này với hơn 60 tham luận gửi đến về quan điểm chung phát triển Thủ đô; về quan điểm về tổ chức không gian; về hình ảnh Thủ đô trong tương lai. Trong đó, về quan điểm về tổ chức không gian gồm 3 quan điểm chính; 5 không gian; chú trọng đến việc hài hoà, hợp lý, có bản sắc của Thủ đô di sản nghìn năm văn hiến.

Ban tổ chức cho biết, Hội thảo sẽ có sự tham dự của khoảng 350 đại biểu, trong đó có đại diện của các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TP Hà Nội. Đặc biệt, Hội thảo thu hút sự tham gia, đóng góp ý tưởng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đến từ hơn 80 đại học, trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn TP Hà Nội.  

Với sự đa dạng về lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu của các trường đại học, cao đẳng, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu được nhiều ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để cụ thể hóa các quan điểm, định hướng trên thành các gợi ý phương án phát triển đối với các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội của Thủ đô.

Ý kiến của bạn