Phát triển các loại hình nhà ở đáp ứng nhu cầu của người dân

08:02 24/01/2022
Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tập trung phát triển mở rộng và đa dạng các loại hình nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người dân hiện nay.

Nhiều giải pháp

Báo cáo về triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đang đẩy mạnh phát triển nhà ở theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm môi trường sống, hạ tầng đồng bộ.

Bên cạnh đó, bố trí đủ quỹ đất, bổ sung chính sách thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở. Đổi mới căn bản tư duy, chính sách phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường.

Cụ thể, tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân, nhất là các hộ gia đình nghèo, công nhân khu công nghiệp và các đối tượng chính sách xã hội… có khó khăn về nhà ở.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo giai đoạn mới.

Mặt khác, tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp để thị trường bất động sản phát triển ổn định. Khuyến khích phát triển sản phẩm bất động sản (BĐS) có giá phù hợp đáp ứng nhu cầu lớn của xã hội.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp luật về kinh doanh BĐS, kịp thời tham mưu các chính sách quản lý các loại hình BĐS mới (BĐS công nghiệp, du lịch…).

Trong thời gian tới Bộ Xây dựng tập trung phát triển mở rộng và đa dạng các loại hình nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người dân hiện nay.

Để thực hiện chương trình trên, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan thuộc Bộ; các cơ quan quản lý nhà nước ngành Xây dựng tại các địa phương thường xuyên bám sát tình hình thị trường BĐS để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ những khó khăn đối với thị trường BĐS.

Từ đó, chủ động kiểm soát, điều tiết và định hướng sự phát triển ổn định thị trường BĐS, khắc phục tình trạng phát triển tự phát và hoạt động đầu cơ. Phát triển đa dạng các loại BĐS, nhà ở đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, giá rẻ

Theo Bộ Xây dựng, trong giai đoạn 2021-2025 chỉ tiêu về nhà ở đặt ra: diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 27 m² sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực đô thị đạt khoảng 28 m² sàn/người; Diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 26 m² sàn/người; Tỷ lệ dân số sống trong nhà ở đơn sơ 1%.

Số liệu mới đây của Bộ Xây dựng cho thấy, nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025 khoảng 294.600 căn, tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỷ đồng.

Cụ thể, nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị khoảng 131.100 căn, tổng mức đầu tư khoảng 138.000 tỷ đồng. Nhà ở cho công nhân khu công nghiệp là 163.500 căn, tổng mức đầu tư khoảng 82.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thu hút các nguồn lực xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hàng hóa BĐS, đặc biệt là đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ.

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nhà ở và thị trường BĐS đảm bảo kết nối và liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Xây dựng cơ chế minh bạch đánh giá giá trị đất đai, BĐS.

Đồng thời, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh việc rà soát, đánh giá nhà chung cư cũ và thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ theo quy định tại Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Nhìn nhận về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) cho biết, Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng cơ chế về phát triển nhà ở thương mại giá thấp để giúp các đối tượng không thuộc diện được mua dự án nhà ở xã hội có thể tiếp cận được quỹ nhà ở này để ổn định chỗ ở.

Theo ông Khởi, thời gian tới sẽ có cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở, đó là hỗ trợ trực tiếp vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội để người dân có nhu cầu có thể vay để mua, thuê nhà.

Đồng thời, hỗ trợ vốn giá rẻ cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ thông qua gói hỗ trợ giảm 2% lãi vay ngân hàng thương mại.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, đang nghiên cứu cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá thấp lồng ghép vào việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở trong thời gian tới. Nếu được Quốc hội thông qua sẽ mở ra cơ chế phát triển loại nhà ở này.

 

Bình luận