Phát triển đô thị Hoằng Hóa nhằm giảm áp lực về hạ tầng cho TP Thanh Hóa

08:49 13/03/2024
Đô thị Hoằng Hóa là trung tâm tổng hợp cấp tỉnh về công nghiệp và dịch vụ du lịch; phát triển đô thị, nhà ở, nông nghiệp công nghệ cao... nhằm hỗ trợ và giảm áp lực về hạ tầng cho TP Thanh Hoá.

Ngày 12/3, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị, cùng sự tham dự của ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện các Bộ, ngành là thành viên của Hội đồng nghiệm thu.      

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo dự thảo Nhiệm vụ, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa, với 37 đơn vị hành chính (36 xã và 01 thị trấn).

Ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể như sau: Phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp TP Thanh Hóa và huyện Thiệu Hóa; phía Nam giáp TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn; phía Bắc giáp huyện Hậu Lộc. Tổng diện tích lập quy hoạch chung khoảng 203,8 km2.

Dân số hiện trạng trong khu vực lập quy hoạch (năm 2022) là 236,673 người. Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 285.808 người; đến năm 2045 khoảng 435.651 người.

Cũng theo dự thảo, đô thị Hoàng Hóa là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh, là trung tâm tổng hợp cấp tỉnh về công nghiệp và dịch vụ du lịch. Đô thị phát triển đa ngành, trong đó trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch gắn với kinh tế biển; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ mới theo hướng hiện đại, phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn; phát triển đô thị, nhà ở, nông nghiệp công nghệ cao... nhằm hỗ trợ và giảm áp lực về hạ tầng cho TP Thanh Hoá.

Đồng thời là đô thị cửa ngõ phía Bắc của vùng đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hoá bao gồm TP Thanh Hoá - TP Sầm Sơn - Hoằng Hoá - Quảng Xương, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Nhiệm vụ lập Quy hoạch cũng nêu các vấn đề cần giải quyết trong quá trình lập quy hoạch gồm phân tích và làm rõ vai trò, vị trí, chức năng đô thị Hoằng Hóa trong tổng thể vùng liên huyện số 1 theo định hướng Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa.

Phân tích, làm rõ cơ sở hình thành, phát triển của đô thị Hoằng Hóa; nghiên cứu về mô hình phát triển không gian, kiến trúc, môi trường phù hợp với tính chất, chức năng của đô thị.

Rà soát quy hoạch đã được lập, xác định các vấn đề còn tồn tại cần giải quyết, các tiêu chuẩn để đô thị Hoằng Hóa đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025, làm cơ sở để hình thành thị xã Hoằng Hóa trước năm 2030.

Phân tích đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, hiện trạng tổng hợp và các nguồn lực phát triển đô thị.  

Xác định quy mô phát triển của đô thị phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của huyện về dân số, đất đai cho từng giai đoạn quy hoạch (năm 2030, 2045). Nghiên cứu đề xuất định hướng phát triển đô thị trong tương lai phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các quy hoạch ngành có liên quan.

Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất, các giải pháp quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kĩ thuật; đồng thời xác định các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên.

Bản đồ hiện trạng hạ tầng của huyện Hoàng Hóa. Ảnh địa phương cung cấp.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng Hội đồng cơ bản thống nhất với các nội dung được đề xuất, đồng thời đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện Nhiệm vụ lập Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao quá trình chuẩn bị của địa phương và đơn vị tư vấn. Để hoàn thiện Nhiệm vụ lập Quy hoạch, Thứ trưởng đề nghị cơ quan lập quy hoạch rà soát, làm rõ hơn về cơ sở pháp lý, tiền đề cũng như tính khả thi của quy hoạch; làm rõ tỉ lệ đô thị hóa, xác định tính chất của đô thị, trên cơ sở đó có các dự báo về dân số, đất đai.

Bên cạnh đó, xác định các điều kiện tiêu chuẩn, tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với đô thị loại IV mà quy hoạch hướng tới; phân biệt khu vực nội thị, ngoại thị với các điều kiện tương ứng.

Đồng thời lập chương trình phát triển đô thị để tính toán phương án đầu tư, xác định danh mục dự án ưu tiên, nguồn lực thực hiện.

Thứ trưởng cũng lưu ý về dự thảo Quyết định phê duyệt, cần gọn hơn, bám sát văn bản quy định khâu lập Nhiệm vụ Quy hoạch; các yêu cầu, nhiệm vụ cần thực hiện đưa vào thuyết minh, không cần thiết đưa vào nhiệm vụ; lược bớt các số liệu cụ thể…

Cuối Hội nghị, các thành viên Hội đồng nghiệm thu bỏ phiếu tán thành trình Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, trên cơ sở có điều chỉnh, bổ sung theo góp ý của các thành viên Hội đồng.  

Bình luận