Đô thị xanh

Phát triển đô thị Vũng Liêm thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát triển đô thị Vũng Liêm thích ứng với biến đổi khí hậu

Tuấn Đông Tuấn Đông - 09:54, 25/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThị trấn Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long thuộc hệ thống đô thị ven biển, đồng bằng có nguy cơ ngập, lụt, suy giảm nguồn nước do xâm thực mặn, chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi công văn của Văn phòng Chính phủ, liên quan đến việc lấy ý kiến đối với kiến nghị của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển đô thị thị trấn Vũng Liêm.

Bộ Xây dựng cho biết, theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long thuộc danh mục phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV trong giai đoạn 2021-2025.

Trong khi đó, theo Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”, thị trấn Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long thuộc hệ thống đô thị ven biển, đồng bằng có nguy cơ ngập, lụt, suy giảm nguồn nước do xâm thực mặn, chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Do đó, Bộ Xây dựng cho rằng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu tập trung các nguồn lực đề phát triển đô thị thị trấn Vũng Liêm đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025 và đầu tư phát triển đô thị theo Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 là phù hợp.

Bộ Xây dựng đề nghị việc đề xuất các dự án giao thông phát triển đô thị thị trấn Vũng Liêm và xem xét bổ sung các dự án này vào danh mục mục đầu tư giai đoạn 2021-2030 phải căn cứ quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, chương trình phát triển đô thị thị trấn Vũng Liêm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời đảm bảo thực hiện nhiệm vụ xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu theo nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được Bộ Chính trị giao tại Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Đối với kiến nghị bổ sung thực hiện các dự án giao thông phát triển đô thị thị trấn Vũng Liêm vào danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025, thuộc chức năng xem xét, thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

Thị trấn Vũng Liêm hiện có diện tích tự nhiên là 469,1 ha, có 03 ấp, 02 khóm có 109 tổ nhân dân tự quản với 2.113 hộ và 9.765 nhân khẩu.  

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt. Về tính chất, khu vực lập quy hoạch là đô thị loại IV, Đô thị trung tâm vùng đối trọng phía Đông của tỉnh, đồng thời là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thương mại, dịch vụ của huyện; trung tâm du lịch, văn hóa - lịch sử của tỉnh.

Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch gồm toàn bộ diện tích thị trấn Vũng Liêm và mở rộng ra 9 ấp phụ cận, gồm: An Nhơn, Xuân Minh 1 (xã Trung Thành); Phú An, Phú Nông, Đại Nghĩa (Trung Thành Đông); Hòa Nghĩa, Tân Trung, Trung Hậu (Trung Thành Tây); An Điền 1 (Trung Hiếu). Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 2.278,5ha, đảm bảo yêu cầu đô thị loại IV với quy mô dân số đạt 50.000 người trở lên.

Ðịnh hướng phát triển không gian đô thị thị trấn Vũng Liêm đến năm 2030 gồm: phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới...

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm