Phát triển mạng bưu chính trở thành một trong những hạ tầng thiết yếu của quốc gia

14:53 15/01/2024
Việt Nam sẽ phát triển mạng bưu chính đồng bộ, hiện đại, gắn kết giữa thế giới thực và thế giới số, trở thành một trong những hạ tầng thiết yếu của quốc gia và của nền kinh tế số.

Theo Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký phê duyệt, mạng bưu chính sẽ được quy hoạch có tính dự phòng nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng toàn vẹn, không đứt gãy trong mọi trường hợp khẩn cấp; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng 3-5 trung tâm bưu chính khu vực trên cả nước; năng lực khai thác bình quân của trung tâm bưu chính đạt trên 15.750 tấn bưu gửi/ngày. Các trung tâm bưu chính vùng có năng lực khai thác bình quân trên 5.000 tấn bưu gửi/ngày...

Xây dựng Chính phủ điện tử là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN  

Hình thành và triển khai các trung tâm dữ liệu quốc gia

Đối với hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, Quy hoạch đặt mục tiêu hình thành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, theo tiêu chuẩn xanh, bám sát quy hoạch vùng năng lượng; bảo đảm các trung tâm dữ liệu được kết nối đồng bộ, dữ liệu liên thông và có khả năng dự phòng lẫn nhau, thúc đẩy phát triển công nghiệp dữ liệu lớn; nâng cao hiệu suất và khai thác hiệu quả các trung tâm dữ liệu hiện có.

Đến năm 2025, trung tâm dữ liệu quốc gia là hạ tầng phục vụ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung khác theo quy định của pháp luật; hình thành tối thiểu 3 cụm trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp quốc gia; hình thành các cụm trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp vùng. 

100% cơ quan thuộc Chính phủ dùng hệ sinh thái điện toán đám mây phục vụ Chính phủ số và 70% doanh nghiệp Việt Nam sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do doanh nghiệp trong nước cung cấp.

Hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin ưu tiên tập trung nguồn lực phát triển theo hướng làm trước, làm tốt, làm tập trung các nền tảng số có tính chất hạ tầng quy mô quốc gia phục vụ nhiều ứng dụng, dịch vụ, đóng vai trò là nền tảng số dùng chung cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, phục vụ các hoạt động thiết yếu của xã hội trên môi trường số.

Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin dựa trên các công nghệ số

Quy hoạch cũng nhấn mạnh mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin dựa trên các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet vạn vật...; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội để hình thành công nghiệp công nghệ số.

Phát triển ngành công nghiệp công nghệ số với trọng tâm là chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang tạo ra những sản phẩm, dịch vụ điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin make in Vietnam, góp phần tạo không gian phát triển mới của đất nước...

Phấn đấu đến năm 2025, 100% các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, trung tâm nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo có thể truy nhập internet với tốc độ tối thiểu lGb/s; triển khai, đầu tư thêm 2-4 tuyến cáp viễn thông quốc tế; Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 20 nước dẫn đầu thế giới về chuyển đổi internet sang IPv6. 

Quy hoạch cũng đưa ra mục tiêu đến năm 2050, hạ tầng thông tin và truyền thông bảo đảm (i) tăng cường thông minh dựa trên dữ liệu và các công nghệ mới; (ii) xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; (iii) bao phủ, kết nối đa tầng không gian (mặt nước, lòng nước, mặt đất, lòng đất, vùng trời) và đa chiều giữa các tầng; (iv) hợp nhất an toàn toàn bộ thế giới vật lý với thế giới số nhằm thích ứng trước mọi biến động phức tạp, khẩn cấp; mở rộng không gian hoạt động; đáp ứng phát triển bền vững mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng.

Bình luận